• (028) 6291 8282 - 6291 8787
  • info@namthienhcm.com

Dự án đốt rác phát điện 1.000 tấn/ngày.

Là một hình thức công nghệ khá phổ biến ở các nước phát triển, việc đốt rác thải đã mang lại những hiệu quả nhất định trong xử lý rác thải, giảm ô nhiễm môi trường với khả năng xử lý triệt để một lượng lớn chất thải. Do đó, công nghệ này đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng và đất đai hạn chế.

Hiện tại, khối lượng chất thải rắn được tạo ra hàng ngày tại TP HCM là khoảng 8.700 tấn, với mức cao nhất là 9.300 tấn / ngày. Trong đó, 76% chất thải rắn được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; 14,7% tái chế nhựa và 9,3% đốt mà không cần điện. Đến năm 2020, TP HCM muốn giảm tỷ lệ chôn lấp xuống 50% và 2025 đến 2025.

Nhận thấy tầm quan trọng đó, NAM THIÊN đã nghiên cứu để thực hiện dự án đốt rác thành điện trong tương lai gần.